Antymoto - blog motoryzacyjny

Rela­cjo­nu­jemy Moto Sport & Tuning Show — pierw­sze war­szaw­skie Targi Pojaz­dów Spor­to­wych i Tuningu.

W dniach 23–24 maja 2015, w hali Cen­trum Targowo-Kongresowe MT Pol­ska w War­sza­wie, odby­wają się targi dla miło­śni­ków moto­ry­za­cji. Tym razem, po ubie­gło­ty­go­dnio­wej Auto Nostal­gii, hala na ul. Marsa wypeł­niła się samo­cho­dami spor­to­wymi i tunin­go­wa­nymi. Czy warto odwie­dzić to miejsce?

 

czytaj więcej...

Newsletter

Miejsce Targów

Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska
ul. Marsa 56c, Warszawa

Galeria Moto Sport Show

Copyright © MT POLSKA Realizacja: Intellect.pl